מדיניות פרטיות

חברת alze ("החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה והמשתמשים בשירותיה ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר מהן נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה ע"י המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. 

כללי 

בעת השימוש בשירותי האתר, נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובת המייל שלך, במספר הטלפון שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בעת תהליך בו הינך מתבקש להזין פרטים אישיים ("להלן: "רישום") באתר, לדוגמה השארת פרטים לשם יצירת קשר וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע בנוגע למאפייני הגלישה שלך, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כגון שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. במסגרת ההרשמה כאמור, חובה למסור פרטים נכונים ומדויקים בלבד.

במסירת מידע אישי, הינך מאשר כי הפרטים האישיים שמסרת הינם נכונים ומדויקים וכן, נותן הסכמתך שהנתונים האישיים יישמרו וייכללו במאגר המידע של alze ובאחריותה, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 (להלן: "מאגר המידע").

השימוש במידע על משתמש (מידע מזהה ו/או שאינו מזהה אישית) ייעשה על ידי חברת alze ו/או מי מטעמו, רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות כדלקמן:

 • שיפור והעשרת השירות והתכנים המוצעים באתר, בהתאם לציפיות המשתמשים באתר.
 • שינוי או ביטול שירותים ותכנים קיימים לפי שיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.
 • שליחה באמצעות דואר אלקטרוני, מידע בדבר השירות ו/או מידע שיווקי ופרסומי בכפוף להסכמה מפורשת של המשתמש אשר ניתנת לביטול בכל עת ע"י הודעה בכתב ותפסיק מקבלתו מידע כזה.
 • יצירת קשר בין העסק ו/או מי מטעמו לבין המשתמש.
 • ניתוח מידע שאינו מזהה אישית אשר ישמש את העסק בעיקרו כמידע סטטיסטי.


לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

חברת alze לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן:

 • בהסכמתך ובאישורך להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שבניגוד לדין או הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העסק או כל צד שלישי אחר שתחייב חשיפת פרטיך.
 • בכל מקרה בו החברה תהיה סבורה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
 • אם חברת alze תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


Cookies

“Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בפלטפורמה וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים

אתר alze משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לחוויית הגלישה והשימוש באתר. לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ולנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "Cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, תוכל לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

חלק מקבצי העוגיות עשויים להיווצר ע"י צדדים שלישיים. כחלק מניהול והפעלת האתר, ולצורך ניתוח אופן המעורבות של המשתמשים, האתר משתמש במערכת כזו – "גוגל אנליטיקס" (Google). בעת השימוש באתר, ייתכן ונתונים מסוימים כדוגמת כתובת הדף שבו הינך מבקר ו/או כתובת ה IP שלך, ישלחו ל-Google באופן אוטומטי.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "Cookies", ותיתכן אפשרות שהמידע שנאסף באמצעות ה-"Cookies" מועבר ונשמר בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

עצם השימוש שלך באתר מעיד על הסכמתך לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

חברת alze מתירה לחברות צד שלישי (כדוגמת גוגל, פייסבוק, אינסטגרם), לבצע פעולות לצורך שיווק האתר (Remarketing). חברות אלה משתמשות בקבצי Cookies במטרה להציג מודעות, על סמך ביקורים באתר שנעשו בעבר. השימוש שחברות אלו עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של חברת alze.

חברת alze מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, חברת alze אינה מתחייבת ששירותייה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.


דין וסמכות שיפוט

הדין החל על מדיניות הפרטיות, הוא הדין הישראלי בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים). בכל מקרה של מחלוקת ו/או סוגיה בקשר עם האתר ו/או השימוש בו, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

יצירת קשר 

לכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשימוש בו, ניתן ליצור קשר בכתובת המייל: [email protected]